Zvyšující se ceny - výsledek politické situace

Ceny osiv v minulém roce výrazně vzrostly. Bohužel se zdá, že tento trend bude pokračovat. Souvisí s růstem cen všech zemědělských produktů. Kupříkladu cena pšenice vzrostla během jediného roku o neuvěřitelných 250 %. A produkce osiv je se zemědělským sektorem úzce provázána.

 

Pokud se má zemědělcům produkce osiv vyplatit, musejí být finančně ohodnoceni jako za jiné pro ně výnosné plodiny, jinak ztratí o spolupráci zájem. Výrobci osiv nemají šanci ovlivnit cenu ostatních zemědělských plodin, kterou zvedá nejen enormní růst ekonomik Číny a Indie a s ním rostoucí spotřeba, ale i hrozba nahrazení fosilních paliv biopalivy. Tak se ve světě zemědělci specializují výhradně na plodiny, které jsou pro ně lukrativní.

 

Evropská zemědělská politika měla dosud jiné problémy. Po dlouhá desetiletí byla založená na dotacích, zemědělci v Evropě se potýkají s nadprodukcí. Po předpokládaném zrušení dotací se však dá očekávat, že problémy s nadprodukcí budou vystřídány hrozbou nedostatku. Zemědělci se totiž budou nuceni striktně přizpůsobit poptávce a v okamžiku náhlé neúrody i ceny potravin poletí závratně vzhůru, protože zemědělci nebudou schopni pružně zareagovat. Zemědělská výroba je během na dlouhou trať.

 

Tyto dramatické změny, které zemědělský sektor v Evropě právě prodělává, se mohou projevit i tak, že Evropa, tradičně čistě vývozce osiv, je bude nucena dovážet.