Vybrané reference

 

Golf

 

Golf Club Austerlitz


Golfové hřiště ve Slavkově u Brna (od Brna vzdálené asi 15 minut jízdy autem) bylo projektováno renomovanou rakouskou golfovou architektonickou kanceláří Hanse-Georga Erhardta ze Steyeru. Hřiště, rozprostírající se na ploše 100 ha, je charakteristické modelovaným terénem s množstvím hlubokých pískových překážek, nepravidelným prouděním větru i dlouhou hrací sezónou. Firma Barenbrug prostřednictvím svého obchodního zástupce, společnosti Adam – zahradnická, a. s., spolupracovala na tomto projektu již od jeho počátků v roce 1995. Hřiště bylo oseto a dodnes je regenerováno výhradně osivy Barenbrug. Zajímavostí jsou linksové roughy založené převážně z kostřavy ovčí a červené, které především v období pozdního jara a začátku léta svojí výškou a barvou dotvářejí charakter hřiště. Další informace o hřišti najdete na http://www.gca.cz/

 

 

 

 

 

 

 

Golf Resort Karlovy Vary


Od roku 1995, kdy vznikla společnost Golf Resort, a. s., se na karlovarském golfovém hřišti událo mnoho podstatných změn. Podnikatelský záměr předních regionálních firem předpokládal zrenovování starobylého hřiště (arch. Noskovski – 1933) ve velmi krátké době. Hlavní pozornost byla upřena na výstavbu nové, moderní klubovny se zázemím, zavlažovacího zařízení, odpališť a nového driving range. Dále došlo k renovaci greenů, drah a bunkerů. Společným jmenovatelem všech těchto akcí měla být především vysoká kvalita. Jako jeden z partnerů byla vybrána pro dodávky travních osiv také firma Barenbrug.

Pro zakládání i renovace jsou používány výhradně špičkové odrůdy Bardot (psineček tenký), Barcrown, Bargreen (kostřava červená), Barcelona, Bartitia (lipnice luční), Bargold a Bareuro (jílek vytrvalý). Spolupráce s firmou Barenbrug prostřednictvím jejího obchodního zástupce, společnosti Adam – zahradnická, a. s., trvá od roku 1995, tedy již třináct let. Za tuto dobu se karlovarské golfové hřiště stalo číslem jedna mezi hřišti v České republice. Více informací na http://www.golfresort.cz/

 

 

 

 

 

 

 

Golf Resort Mnich


Záměr vybudovat golfové hřiště Mnich v blízkosti již existujícího hřiště Nová Bystřice se začal realizovat v roce 2001. Projekt z pera rakouského architekta Günthera Hausera, koordinovaný panem Romanem Khaurem, byl citlivě zasazen do panenské přírody regionu Česká Kanada. Modelace se ujal britský shaper William Scott, realizaci travnatých povrchů provedla firma Philipp Sportovní trávníky, a. s. Pro celý projekt byla použita travní osiva Barenbrug. Zajímavostí je, že fairwaye byly zakládány přísevem do stávajících luční porostů, a to směsí s převahou kostřav červených Barcrown a Bargreen. Tento postup byl zvolen s ohledem na ekologické požadavky úřadů a na omezené možnosti výrazněji kultivovat místní krajinu. Během jednoho roku došlo k těměř stoprocentnímu prosazení kulturních trav na úkor původních lučních porostů a dnes patří tyto fairwaye z hlediska povrchu k nejlepším v republice. Více o klubu a o hřišti na http://www.golfmonachus.cz/.

 

 

 

 

Golf Český Krumlov

 

Dosud budované golfové hřiště v Českém Krumlově je zasazeno do mírně zvlněné krajiny, ohraničené tokem řeky Vltavy, s výhledem na unikátní historické město Český Krumulov. Součástí projektu je i původní historická zemědělská usedlost Svachův dvůr, která dnes slouží jako hotel s restaurací a klubovým zázemím. Na stavbě projektu se podílely místní stavební firmy ve spolupráci s firmou Philipp Sportovní trávníky, a. s., která zde opět realizovala travnaté povrchy, a to znovu s výhradním použitím travních osiv Barenbrug. I přes značné množství obtíží, které bylo nutné v průběhu výstavby překonat (např. některé fairwaye měly velmi kamenité podloží), je možné říci, že první dnes již otevřená devítka patří v republice těm kvalitnějším. Více na http://www.golfck.cz/

 

 

 

 

Fotbal a ragby

 

SK Sigma Olomouc

 

V roce 2006 proběhla rekonstrukce hrací plochy Androva stadionu a výstavba tréninkových ploch. Součástí rekonstrukce hlavní hrací plochy stadionu byla instalace topného roštu a závlahového systému. Rekonstrukci prováděly místní stavební firmy ve spolupráci s odbornou firmou Philipp Sportovní trávníky, a. s., která pro hrací povrch poprvé v ČR použila technologii Fibersand. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto, že pro založení travnatého povrchu nebude použito travních drnů, ale klasické metody výsevu. Partnerem pro dodávku osiv, jak pro hlavní hrací plochu stadionu, tak i pro trénikové plochy, se stala firma Barenbrug. Byly vybrány špičkové odrůdy jílku vytrvalého Bareuro, Romance a Bargold a lipnice luční Barcelona. Unikátní je i rychlost otevření hrací plochy – devět týdnů po zasetí! Po dvou letech provozu je toto hřiště hodnoceno jako nejlepší v Gambrinus lize.

 

 

 

 

TJ Sokol Mariánské Hory

 

Firma Zelený pažit, s. r. o. z Ostravy provedla v roce 2006 rekonstrukci ragbyového hřiště TJ Sokol Mariánské Hory. Hřiště bylo před rekonstrukcí bez travnatého porostu, což téměř znemožňovalo jeho využívání pro tento sport. (Jak vypadala hra na takovém hřišti vidíte na autentické fotografii níže.) Vzhledem ke specifické zátěži travnatého povrchu při ragby byla pro jeho založení na novém hřišti zvolena speciálně připravená směs firmy Barenbrug, složená z kostřavy rákosovité (Barleduc) a lipnice luční (Bartender). I po více než dvouletém plném provozu je travnatá plocha kompaktní a v dobré kondici, což podle místních ragbistů téměř nepamatují.

 

 

 

 

 

FC Viktoria Plzeň

 

Po celý rok 2011 probíhala rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech. Demolice starých tribun, výstavba nových, včetně nového parkoviště a především kompletní rekonstrukce hrací plochy, to vše probíhalo za plného provozu stadionu. Rekonstrukci hrací plochy prováděla firma Philipp - sporotvní trávníky a.s. technologií Fibersand. Adam - zahradnická a.s. se ve spolupráci s holandským partnerem Hendriks Graszoden B.V. postaral o pokládku drnu na hlavní hrací plochu. Drn byl pokládán technologií Sportturf (šíře rolí 2,4 m). Tento drn je pěstován z osiv Barenbrug a jenom v roce 2011 byl položen na dalších cca 30 stadionech v 10 zemích Evropy.

 

 

 

 

FC Vysočina Jihlava

 

Fotbalisté a fanoušci FC Vysočina se dočkali nové hrací plochy s vytápěním a automatickou závlahou. Rekonstrukci provedla firma Philipp - sportovní trávníky a.s. technologií Fibresand. Pro výsev použila travní směs Barenbrug Supersport. Hřiště bylo uvedeno do provozu na přelomu července a srpna 2012. Jihlavský vyhřívaný trávník tak zcela odpovídá standardům ostatních stadionů Gambrinus ligy a v souladu s předpisy UEFA a FE ČR tak jsou i jeho rozměry, vč. výběhových zón.

 

 

 

Vítkovice Aréna

 

V druhé polovině roku 2012 začala rekonstrukce Vítkovice Arény. Tento stadion dozná výrazných změn v podobě výstavby nových tribun a rekonstrukce travnaté plochy hřiště. Aréna je široké veřejnosti známá především atletickým  mítinkem Zlatá tretra. S ohledem na zatížení především vrhačskými disciplínami bylo rozhodnuto pro konstrukci nového hřiště použít technologii Fibresand zpevňující travní drn umělými vlákny. Celé konstrukce se ujala firma Philipp - sporotovní trávníky a.s., která ve spolupráci s dalšími partnery vytvořila moderní konstrukci hřiště s umělým vytápěním. V brzkém jaru 2013, pak proběhne výsev nového trávníku travními osivy Barenbrug. Pro tento výsev je připravena nová revoluční směs RPR.

 

 

 

 

Veřejná a soukromá zeleň

 
Rekonstrukce náměstí s kruhovým objezdem v Lázních Bohdaneč

 

V roce 2004 provedla firma Eden, s. r. o. rekonstrukci náměstí s kruhovým objezdem v Lázních Bohdaneč. Velkorysost projektanta i místního obecního úřadu umožnily použít při této rekonstrukci v našich podmínkách pro oblast veřejné zeleně netradičních postupů. Výběr tvarovaných stromů, pokládka travního drnu, automatický zavlažovací systém k zavlažování travnatých ploch i použití kvalitních substrátů pro jejich vegetační vrstvu, to jsou materiály a technologie v naší zemi zatím ojedinělé. Firma Adam – zahradnická, a. s. se stala dodavatelem všech materiálů, včetně travních drnů vypěstovaných firmou BOS Graszoden B.V. výhradně z osiv Barenbrug. Také následné regenerace byly prováděny osivy stejné firmy. Celý úspěšně provedený projekt byl vyhodnocen jako „Sadovnické dílo roku 2005".